Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları için Belirlenen Yeni Parasal Sınırlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüketici sorunları ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile 2017 yılı için yeni parasal sınırları belirlemiştir.

Yeni düzenleme ile parasal sınırlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) 2.400.-Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400.-Türk Lirası ile 3.610.-Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610. Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

e) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400.-Türk Lirası ile 3.610.-Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Yukarıda anılan parasal eşiklerin üzerindeki tüketici sorunları için Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketicilerin başvurularını uygun olmayan bir birime yapmaları halinde, başvurunun ön inceleme safhasında reddedilmesi söz konusu olacaktır.