inheritance-succession-law-property-will-dispute-turkish-lawyers

MİRAS HUKUKU

ANIL & Antonetti miras hukuku alanındaki uzman ekibiyle miras hukukunun her aşamasına ilişkin olarak müvekkillerine gerek dava takibi gerekse danışmanlık hizmetleri yönünden hukuki hizmet vermektedir. Bu alandaki hizmetlerimiz, miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların duruma en uygun şekilde asgari maliyetle çözümünün yanı sıra uyuşmazlık doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır.

Bu çerçevede yasal ve atanmış mirasçılar ile birlikte ölüme bağlı tasarruflar neticesinde hak sahibi olan vasiyet alacaklılarına; mirasın paylaşımı ve intikaline yönelik davaların, reddi miras davalarının, vasiyetnamelere ilişkin olarak okunma, iptal, tenfiz ve benzeri davaların yürütülmesine ve miras hukukuna ilişkin ileride yaşanabilecek problemlerin önlenmesi ve miras bırakacak müvekkilimizin istekleri doğrultusunda vasiyetname tanzim edilmesine yönelik olarak hizmet vermekteyiz.