immigration-law-residency-work-permit-turkish-lawyers

YABANCILAR HUKUKU

Uyruğu veya global vizyonu ne olursa olsun, tüzel veya gerçek kişi tüm müvekkillerimiz, yabancılarla alakalı bir konu söz konusu olduğunda lokal tecrübeye ihtiyaç duymaktadır. Ekibimiz, çalışma izni ve oturma izinlerinin temini dâhil yabancılar hukuku ve sair gereklilikleri hakkında müvekkillerimize destek vermektedir.

İngilizce ve Fransızca dillerine hâkim olan ekip üyelerimiz müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara kendi dillerinde, hızlı ve bilinçli bir şekilde etkili çözümler sunmaktadır.

Alanında deneyim sahibi ekibimiz, çalışma izni, oturma izni, mesleki denkliklerin temini gibi çalışmalarının yanı sıra, yerel faaliyetleri için yabancı çalışan istihdam etmek isteyen şirketlere gerekli izinlerin temininde danışmanlık hizmeti vermiş, bu süreçlerin başarı ile sonuçlanmasında önemli rol oynamıştır.