insurance-reinsurance-claim-dispute-turkish-lawyers

SİGORTA HUKUKU

Sigorta işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar genel itibariyle sektörlere ve ülkelere göre farklılık gösterdiğinden Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz müvekkillerimize yerel ve sektör odaklı bir yaklaşımla hizmet sunmaktadır.

Büromuz, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerini karmaşık içeriğe sahip birçok davada temsil etmekte, bu sektördeki müvekkillerine sigortacılık ve reasürans ile ilgili idari düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz, bu deneyimi sayesinde müvekkillerimizle sıkı bir işbirliği içerisinde, muhtemel risklerin en aza indirgenmesi ve çeşitli olanakların en etkin şekilde kullanılabilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir.

Alanında uzman ekibimiz, gerek müvekkillerimizi temsil ettikleri davalardan ve kendilerini hukuki açıdan yönlendirdikleri işlemlerden edindikleri tecrübe gerekse ilgili idari düzenlemeler bakımından sahip oldukları hâkimiyet sayesinde, bu sektördeki müvekkillerimizin ihtiyaçlarına, müvekkillerimizin karşılaştıkları sorunlara doğru ve uygun çözüm önerileri sunabilmektedirler.

Bu deneyimleri sayesinde, sigorta hukuku alanında uzman avukatlar, emekli hâkimler ve sigorta şirketlerinde hukuk müşavirliği pozisyonunda çalışmış avukatlardan oluşan ekibimiz, sigorta ile ilgili işlemlerin idaresinde ve bunlardan kaynaklı muhtemel risklerin tetkiki ile bu risklerin en aza indirgenmesinde müvekkillerimizin çıkarları doğrultusunda yoğun destek sunmaktadırlar.