employment-law-contract-negotiation-litigation-dispute-confidentiality-risk-assessment-non-compete-agreement-policies-employee-rights-pension-compensation-claim-outsourcing-turkish-lawyers

İŞ HUKUKU

ANIL & Antonetti’nin iş hukuku konusundaki çalışmaları hem işveren hem de çalışanlar için dava takibini ve danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

Müvekkillerimize iş davalarının takibi, danışmanlık, arabuluculuk ve uyuşmazlık çözümü, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ve yönergelerinin tanzimi ve müzakeresi, fesih ve ibra sözleşmeleri, bağlılık, gizlilik ve rekabet etmemeye ilişkin düzenlemeler, her aşamada risk yönetimi, işçi hakları ve menfaatleri, sözleşmenin feshinden doğan tazminat talepleri, iş sağlığı ve güvenliği ile birleşme ve devralmaların iş hukuku açısından etkileri, dış kaynak kullanımı, taşeronluk ve diğer ticari işlemler de dâhil olmak üzere iş hukukunun kapsamına giren tüm hususlarda hizmet vermekteyiz.