alternative-dispute-resolutions-adr-turkish-lawyers

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Uyuşmazlığın türü veya hangi hukuk dalına ilişkin olduğuna bakılmaksızın, etkin bir şekilde kullanılmaları halinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin söz konusu uyuşmazlığa son vermek adına yararlı bir seçenek oldukları kanaatindeyiz.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, hukuk büromuzun önde gelen faaliyet alanlarından biridir. Bu konuda uzmanlaşmış avukatlarımız, uluslararası ticari tahkim alanında özellikle inşaat, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde deneyim sahibidir. Müvekkillerimize genel itibariyle tahkim hazırlık aşaması, tahkim duruşmaları ve tahkim sürecini müteakip tahkim kararının icrasına yönelik tenfiz işlemleri de dâhil tüm aşamalarda hukuki destek sunmaktayız.

Öncelikli amacımız uyuşmazlıkların müvekkillerimizin yararına ve en etkili şekilde sonuçlanmasıdır. Uyuşmazlıkların sulh ile çözümlenmesi için yenilikçi ticari çözümler üretmek ve geliştirmek için de yoğun çaba harcamaktayız.

Uyuşmazlıkların arabuluculuk kurumuna başvurularak yani bir üçüncü kişi arabulucu tayin edilmek suretiyle çözümlenmesinin geleneksel dava yöntemlerine nazaran çok daha hızlı, ekonomik ve başarılı çözümler ürettiğinin bilincindeyiz.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkili ve başarılı bir şekilde kullanılması bu konuda özel eğitim ve deneyime sahip kişilerce verilen danışmanlık hizmeti ile mümkün olabilmektedir. Bu yönde yeterli eğitim ve deneyime sahip ekibimiz Banu Anıl Antonetti tarafından idare edilmektedir. Banu Anıl Antonetti, bu konudaki yoğun bilgi birikimi ile akademik altyapısını büromuzun tahkim ve arabuluculuk alanlarındaki faaliyetlerini desteklemek için kullanmaktadır.