mergers-acquisitions-specialists-turkish-lawyers

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

ANIL & Antonetti; birleşme ve devralmalar konusunda teknoloji, medya, otomobil, maden, çevre ve gözetim başta olmak üzere geniş bir sektör ağında sınır ötesi işlemlerde rol almakta ve takdir görmektedir.

Bir birleşme ve devralma işleminin en başından itibaren, ister alıcının isterse satıcının vekilliğini üstlenelim, müvekkillerimiz ile işbirliği halinde kalarak tüm süreç boyunca ve süreç sonrasındaki uyum prosedürü süresinde iletişimde kalmaktayız. Birleşme ve devralma konularında uzman ekibimiz büromuzdaki diğer departmanlarda yer alan ekipler ile birlikte çalışarak özellikle gayrimenkul, vergi, işçilere sağlanan haklar, uyuşmazlık çözümü, fikri mülkiyet ve tekel karşıtı yasalar konularında bilgi aktarımı sağlamaktadır.

Yeniden yapılandırma işlemine ilişkin dokümanların hazırlanması ve pazarlığı, stratejik kontrol mekanizmalarının oluşturulmasında, sektöre özgü çıkış stratejilerinin belirlenmesinde ve azlık haklarının korunması konularında derin bir tecrübeye sahibiz. Birleşme ve devralma konularında çalışmalarımız bölünme, iş kollarının ya da belirli bir malvarlığının ayrılması ve bunların başka bir kurumsal yapı içerisine entegrasyonu, devralma, birleşme, stratejik ittifaklar ve ortak girişimler gibi kurumsal yeniden yapılanmalara ilişkin sözleşme tanzimi ve işlemle ilgili diğer dokümanların hazırlanması, durum tespiti (due diligence) gerçekleştirilmesi ve işlemin her aşamasındaki görüşmelere katılım, sektörel bazda gerekli izin ve lisansların alınması ve işlem sonrasında yerel kurumsal düzenlemelere uygunluk ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeniden organizasyonun sağlanması hususlarını içermektedir.