intellectual-property-ip-law-lawyer-infringement-copyright-trademarks-patent-design-advertising-turkish-lawyers

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri haklar, hem ekonomik bir değer ihtiva etmesi hem de halkla ilişkiler, reklam ve iletişim gibi alanlara sirayet etmesi sebepleriyle tüzel ve gerçek kişi tüm müvekkillerimizin ekonomik anlamda büyümesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle müvekkillerimiz fikri haklarını korumak, geliştirmek ve gereken hallerde hak ihlallerinin önlenmesi için mücadele etmek durumundadır. Bu hususta karşılaşılan dört ana sorun:

  • Yükleniciler ya da çalışanlar tarafından meydana getirilen sanatsal ya da teknolojik eserlerdeki hak sahipliğinin korunması,
  • Fikri hakların korunması,
  • Fikri hakların kullanımına ilişkin çerçevelerin sözleşme ile belirlenmesi, yasal ve vergisel anlamda güvenlik sağlanması,
  • Fikri hakların ihlali, haksız rekabet ve haksız yararlanmayla mücadeledir.

Fikri Mülkiyet ekibimizin ulusal ve uluslararası alandaki birikimi ve edinmiş olduğu disiplin sayesinde fikri mülkiyete konu ürünlerinizin geliştirilmesi ve ayakta tutulabilmesi için sarf ettiğiniz çabayı ve verdiğiniz önemi anlayarak disiplinler arası yaklaşım ve sektörel odaklanmayla fikri mülkiyet haklarınızın korunması ve geliştirilmesi için hizmet veriyoruz.

Bu çerçevede fikri mülkiyet alanında uzman ekibimiz, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, coğrafi işaretler, alan adları, ticari sır ve benzeri konularda hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve danışmanlık dâhil geniş bir kapsamda hizmet vermektedir.

Müvekkillerimize; marka, endüstriyel tasarım, alan adları ve patentler telif ve yan haklar, veri tabanları, reklam hukuku, haksız rekabet ve haksız yarar sağlama ile mücadele konularında özellikle aşağıda sayılan hukuki hizmetleri vermekteyiz.

  • Başvuru öncesinde ulusal ve uluslararası ölçekte marka araştırma ve analizi gerçekleştirerek marka ve endüstriyel tasarımın tescili için başvuru yapmak ve başvurunun aşamalarını takip etmek,
  • Hukuki durum analizi yaparak fikri haklara ilişkin tüm konularda görüş ve hukuki yardımda bulunmak
  • Lisans, devir ve ortak kullanım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere sürecinde destek verilmesi
  • Kurumsal fikri hakların denetimi
  • Fikri haklara ilişkin marka hakkının ihlali nedeniyle el koyma, marka tecavüzüne karşı dava açılması, geçici tedbir koyulması ve benzeri davalarını takip ve müvekkillerimizi hukuk ve ceza davalarında temsil etmek
  • Haksız rekabet, haksız yarar sağlama ve yanıltıcı reklam başta olmak üzere genel olarak cezai ve hukuki sorumluluk dâhilinde mücadele etme hususunda hukuki destek sağlamak