corporate-law-and-corporate-governance-advisers-turkish-lawyers

ŞİRKETLER HUKUKU VE KURUMSAL YÖNETİM

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ANIL & Antonetti’nin önde gelen uzmanlık alanlarından biridir.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ekibimiz kuruluş öncesinde müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en uygun düşecek hukuki yapının belirlenmesinde, anonim şirketler, limited şirketler, irtibat büroları ve şubelerin kurulmasında, ticaret sicili ve vergi daireleri nezdindeki kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, yeniden yapılandırma, tür değişiklikleri ve şirketlerin tasfiyesinde, temsil ve ilzam yetkililerinin atanmasında, görevden alınmasında ve buna benzer kurumsal yönetim hizmetlerinde en iyi hukuki desteği sunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine, ortaklara ve özel kurumsal komitelere ihtiyaç duydukları kurumsal konularda yılların tecrübesi ile rehberlik etmekte ve hizmet vermekteyiz. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nezdinde yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının ve gerekli dokümanların hazırlanmasının gerçekleştirilmesi, yeniden yapılandırma süreçlerine destek verilmesi, sermaye artırımı ve azaltımı konularına hukuki bakış açısı ile teknik iflas, iflas ve aciz hali gibi hususlarda geniş bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.