our-values-anil-antonetti-turkish-lawyers

Değerlerimiz

Müvekkillerimiz ile kurulan yakın ilişki büromuzun önceliğidir. Bu önceliğimizi müvekkillerimize olabildiğince hızlı geri dönüş yapmamıza ve gerektiğinde ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır olmamıza borçluyuz.
Büromuzla iletişime geçilmesini müteakip 1 hafta içerisinde ve acil durumlarda 48 saat dâhilinde bir ilk toplantı tertip edilir ve müvekkilin ihtiyacı hakkında detaylı bilgi edinilir.
Özel bir araştırma gerektirmeyen durumlarda müvekkillerimizin ihtiyaçlarına, sormuş oldukları sorulara 48 saati geçmemek şartıyla mümkün olan en kısa zamanda dönüş sağlanmaktadır.
İhtiyaç halinde telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon görüşmesi için müsait olmamız durumunda aramanızı müteakip 24 saat içerisinde tarafınıza geri dönüş sağlanır.
Genel olarak, mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak ve menfaatlerinizin en üst düzeyde korunmasını sağlamak adına benimsediğimiz temel ilkeler şöyledir:

İnteraktif İletişim

Dosyanın incelenmesi akabinde tespit edilen teknik detaylarla birlikte öngördüğümüz strateji müvekkillerimize açık bir şekilde izah edilir.
Sözleşmeler, önemli bildirimler, dilekçeler dâhil karşı taraflar ile paylaşılacak tüm belgelerin ve gerçekleşecek tüm yazışmaların, öncelikli olarak müvekkillerimizin onayına sunulmasına özen gösteririz.
Dosyanız ile ilgili ihtiyacımız olan tüm bilgi ve belgeleri müvekkillerimizden eksiksiz bir şekilde temin etmeye önem veririz.
Müvekkillerimizi dinlemek ve anlamak önceliklerimizden biridir.
Dosyaları ilgili tüm gelişmelerden müvekkillerimiz vakit kaybedilmeksizin haberdar edilir. Avukatlar arası gizli yazışmalar hariç karşı taraflarca dosyaya veya tarafımıza sunulan tüm belge ve bilgiler derhâl müvekkillerimiz ile paylaşılır.

Etkinlik

Etkin ve verimli bir hizmet tedariki için öngördüğümüz prensipler şu şekildedir:

 • Müvekkillerimizi tanımak, onların iş ve faaliyetlerini, karşılaştıkları zorlukları bilmek ve anlamak;
 • Kendimizi müvekkillerimizin çözüm ortağı olarak addederek, müvekkillerimizin her daim yanlarında yer alıp, çıkarlarını savunmak;
 • Müvekkillerimizin hukuki, ekonomik ve sosyal anlamda hedef ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamak ve bunları birbirlerinden ayrıştırmak;
 • Uygulanacak pragmatik yöntemleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve tespit etmek;
 • Sürecin mümkün olan her aşamasında uyuşmazlığın sulh ile çözümlenebilme olasılığına öncelik vermek, böylece uzun ve belirsiz hukuki süreçlerin önüne geçmek;
 • Yasal sürelere ve prosedürel zamanlamalara riayet etmek ve böylece herhangi bir hak kaybının önlenmesi adına gerekli tüm çabayı sarf etmek;
 • Acil müdahale gerektiren hallerde etkili bir organizasyon ve hareket planı öngörerek derhal harekete geçmek.

Şeffaflık ve Ücretlerimiz

 • Sürecin henüz başında müvekkillerimizle imzalamakta olduğumuz vekâlet ücreti sözleşmeleri ile müvekkillerimizi süreç boyunca ortaya çıkabilecek sair olasılıklar ve masraflar hakkında bilgilendirmekte, böylece gerek vekâlet ücretlerimiz gerekse yasal giderlerin müvekkillerimizce öngörülebilir olmasına özen göstermekteyiz.
 • Ücretler konusunda tam bir şeffaflık öngörmekteyiz. Bu sebeple, bu hususun ilk toplantıda görüşülmesine dikkat etmekteyiz.
 • Müvekkillerimizi dosyalarındaki gelişmelerden vakit kaybetmeksizin haberdar etmekte, böylece süreç boyunca vermeleri gereken kararlar olması halinde bu kararları bilgili bir şekilde vermelerini sağlamaktayız.
 • Ücretlerimiz, söz konusu uyuşmazlığın karmaşıklığı, çözüm süreci için öngörülen süre ve durumun aciliyeti nazara alınarak belirlenir. Genel olarak verilecek hukuki hizmetin tüm kapsamını ele alan sabit bir vekâlet ücreti belirlenmektedir. Verilecek hizmetin kapsamı ve türünün belirli olmadığı hallerde ise istisnai olarak tarafımızca sarf edilecek zamana dayalı bir ücret sistemi öngörmekteyiz.

Dürüstlük

 • Yasalara ve insani değerlere saygılı, haysiyet, toplumsal bilinç, mesleki itibar gibi değerlere bağlı, dış etkilerden uzak, bağımsız bir şekilde mesleğimizi icra etmekteyiz.
 • Duyarlılık, tevazu ve zarafet gibi erdemler konusunda örnek teşkil etmekteyiz.
 • Herhangi bir menfaat çatışması durumu ihtimal dâhilinde ise müvekkillerimizi derhâl bu husustan haberdar etmekteyiz.
 • Mesleki sadakat, gizlilik ve profesyonel sırların hassaslığı konularında her daim özenli davranmaktayız.