family-law-advisor-divorce-separation-mediation-financial-children-parenting-domestic-abuse-nuptial-agreements-istanbul-turkey

AİLE HUKUKU

Aile hukuku ile ilgilenen departmanımız ayrılık, boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer tüm konularda danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir. ANIL & Antonetti aile içerisinde yaşanan sorunlar ve çocuklar söz konusu olduğunda sahip olduğu donanımlı, pragmatik ve insani yaklaşımıyla bilinmektedir.

Türk aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlarımız; ayrılıktan boşanmaya, velayetten finansal anlaşmalara, malların paylaşımından evlilik sözleşmelerine ve aile içi şiddete kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal olarak komplike olan pek çok durumla karşılaşmaktayız. Güçlü olduğumuz noktalardan biri ise çocukları ilgilendiren olayların vuku bulması halinde uluslararası alanda dahi olsa, zor durumların üstesinden gelebilmektir.

Müvekkilimizin şiddet görmesi ya da taciz nedeniyle korumaya ihtiyaç duyması halinde ekibimiz ivedilikle mahkemeye başvurarak gereken yardımları sağlamakta ve önlemleri almaktadır. Bu adımların çok zor şartlar altında atıldığının farkında olarak müvekkillerimize ihtiyaç duydukları desteği ve yardımı sunmayı amaçlamaktayız.

Vermekte olduğumuz hukuki hizmetin çok önemli bir kısmını da aile arabuluculuğu oluşturmaktadır. Aile arabuluculuğu ekibi Banu Anıl tarafından bizzat yönetilmekte olup arabuluculuk prosedürünün güvenli ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Ekibimizin öncelikli amacı, eşlerin farklılıklarını anlayarak ortak bir çözüm bulmalarına yardımcı olmak ve finans ya da velayet ile ilgili konularda karar verirken kontrol sahibi olmalarını sağlamaktır.

Aile Hukuku alanındaki çalışmalarımız özellikle aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Boşanma ve Ayrılık
  • Mali Konular
  • Çocuklar ve Velayet
  • Aile içi şiddet
  • Evlilik sözleşmelerinin öncesi ve sonrasına ilişkin hususlar