Yayınlarımız

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 12.10.2017 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış ve 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Getirilen yeni düzenleme ile 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak … DEVAMI

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları için Belirlenen Yeni Parasal Sınırlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüketici sorunları ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile 2017 yılı için yeni parasal sınırları belirlemiştir. Yeni düzenleme ile parasal … DEVAMI

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler ile Türk Vatandaşlığı Edinim Yolları Hakkında Yenilikler

12/01/2017 tarihinde 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20 maddesinde yapılan değişiklikler ile aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancılar Kanunun 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi … DEVAMI