Yayınlarımız

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları için Belirlenen Yeni Parasal Sınırlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüketici sorunları ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile 2017 yılı için yeni parasal sınırları belirlemiştir. Yeni düzenleme ile parasal … DEVAMI

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler ile Türk Vatandaşlığı Edinim Yolları Hakkında Yenilikler

12/01/2017 tarihinde 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20 maddesinde yapılan değişiklikler ile aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancılar Kanunun 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi … DEVAMI

Şerh Edilebilen Nispi Haklardan Kira

Şerhin niteliği Şahsi hakların şerh edilebilmesinde temel ilke, kanunun açıkça bu şahsi hak için şerh edilebilmeyi belirlemiş olmasıdır. Ancak şahsi haklar tapu kütüğüne şerh edilmekle ayni hak niteliği kazanmaz. Şerhin kurulması ile şahsi haklar, yalnızca taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların … DEVAMI

Tıbbi Uygulama Hatalarında (Malpraktis) Hukuki Sorumluluk

Tıbbi uygulama hataları, yaygın adıyla malpraktis, Türk Tabipler Biriliği’nin Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. Maddesinde “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ‘hekimliğin kötü uygulaması’ anlamına gelir” şeklinde, Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 tarihli Tıpta Yanlış Uygulama Konulu … DEVAMI